Тернопіль розвиває транспортну сферу. Придбано автобус